Rulle/Skate dag onsdag!

indsendt 19. maj 2020 05.00 af Klub Skovlunde

På onsdag afholder vi Rulle/skatedag på Lundebjerg. Det bliver med højt musik og fede tricks. Husk dit eget løbehjul/skateboard eller rulleskøjter. Vi starter kl 13.30 og slutter 15.30. 

Vi ses til en fed dag :-)

Skateboard - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kanin Nyt

indsendt 18. maj 2020 03.41 af Klub Skovlunde   [ opdateret 18. maj 2020 07.48 ]

Så er der nyt om kaninerne i Klub Skovlunde 

Fra mandag d.18. maj er der nye retningslinjer i kaningårdene. 
 • Du skal selv fodre og give din kanin vand. (også i weekender og på helligdage). 
 • Du skal selv muge eller strø. 
 • Det er stadig kun dig som må passe din egen kanin. 
 • Særligt for Ellekilde: du skal stadig bruge den løbegård du har fået tildelt. 
Forudsætningen for ovenstående er naturligvis, at de generelle retningslinjer om at holde afstand og vaske hænder/bruge håndsprit før og efter kanin pasning overholdes. 

Vi ved godt at der er mange af jer som gerne vil have jeres kanin tilbage på klubben, men vi har rådført os med vores dyrlæge som siger at det tidligst må ske fra 8. juni. Så i må vente lidt endnu. 

3. klasser og kaniner: 
I uge 24 holder vi et møde på både Lundebjerg og Ellekilde hvor alle 3. klasser, som er interesserede i at have kanin i klubben, får information om hvordan det kommer til at foregå. Samme information vil også efterfølgende være at finde her på hjemmesiden. 

Hilsen
Marianne, Mette, Mikkel J & Ninna

Klub Skovlunde åbner på nye og bedre betingelser

indsendt 15. maj 2020 06.39 af Klub Skovlunde


Fase 2 af ”Genåbning af Danmark” betyder væsentlige ændringer af klubbens drift.

Smittespredningen i Danmark er under kontrol og det betyder, at der er lempet på rigtig mange af de restriktioner, som vi har været underlagt, men der skal fortsat være fokus på hygiejne og fysisk afstand, for at minimere muligheden for smitte.


På nuværende er klubben åben for børn fra 3., 4. og 5. klassetrin.


Mandag den 18. maj åbner vi for unge fra 6. og 7. klasse.


3. – 5. klasse fra børnene får fri fra skole ca. 12.30 og kan være i klubben til kl. 16.


6. – 7. klasse fra børn/unge får fri fra skole ca. 14.00 og kan være i klubben til kl. 16.

 

Mandag den 25. maj udvides åbningstiden på Lundebjerg og Ellekilde til kl. 17. + Ungehuset åbner for unge fra 8. klasse til 18 år. 


Der er endvidere åbent på Ellekilde for 6. og 7. klasse, tirsdag og torsdag til kl. 20. (kun for børn fra Rosenlundskolen).


Der er endvidere åbent på Lundebjerg for 6, og 7, klasse mandag og onsdag til kl. 20 (kun for børn på Lundebjergskole, Thomasskolen mf.).


Ungehuset åbner for unge for 8. klasse. Åbningstiderne er: mandag 14.00 – 20.30, tirsdag 14.00 – 17.00, onsdag 14.00 – 17.00, torsdag 14.00 – 20,30, fredag lukket.


Nye retningslinjer.

Som noget nyt skal børn og unge ikke længere blive i deres grupper, men må ”færdes frit” som før Corona – altså i de interesse og kammeratskabsgrupper som de ønsker. Det kommer altså til at ligne mere en normal klubdag. Kravet er dog fortsat, at vi ikke samler børn i større grupper end ”en klasse – dvs. 28 børn” og at alle stadigvæk skal respektere afstandskravene på 1 meter ved ophold.

Kravet er også, at den hyppige grundige håndvask fortsætter og at vi får gjort ”Corona-rent” dvs. grundigere og hyppigere rengøring. 

Fra mandag den 18. maj bliver det også muligt med personalestyrede aktiviteter indendørs. Eksempelvis vil computercafeerne åbne under særlige forhold og andre aktiviteter kunne foregå indendørs. Vi vil dog bestræbe os på, at aktiviteter der kan foregå udendørs, kommer til at foregå udendørs.

Med hensyn til afstandskravet på 1 meter, så gælder det ikke længere ved kortvarige berøringer – f.eks. kontaktsport. Det betyder, at det er tilladt at spille f.eks. fodbold.

Vi håber at I (forældre) vil gennemgå de nye vilkår med jeres børn.

Selvom smittespredningen er meget lille, og reglerne er lempet, så er der stadig Coronavirus i vores samfund, og vi har alle en pligt til at passe på hinanden.


Vi glæder os til en væsentlig mere normal dag med Skovlundes børn og unge.

På gensyn og god weekend.

Personalet.

Klub Skovlunde.


Velkommen til 3. klasserne

indsendt 7. maj 2020 06.29 af Klub Skovlunde   [ opdateret 7. maj 2020 06.36 ]


Det er så dejligt at 3. klasserne nu er startet i Klub Skovlunde.

De første dage er gået og det er rart at se, hvordan at I (3. klasserne) er faldet så godt til rette. Også selv om vi ikke kan tilbyde alle de aktiviteter, vi normalt laver, pga. Covid-19.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen mf. ændrer sig fra dag til dag, og det er i skrivende stund, stadig kun udendørs aktiviteter vi tilbyder. 

På Lundebjerg og Ellekilde kan der være forskel på regler, lege og hvordan man gør tingene, da matriklerne ikke har samme fysiske rammer. Men vi har virkelig gjort hvad vi kunne, for at lave aktiviteter der er sjove, samtidig med at vi overholder retningslinjerne.
  
Når vi igen kan åbne på normal vis, vil vi gerne invitere jer forældre ned til en kop kaffe, hvor I har mulighed for at se klubberne og møde os voksne (dato følger senere). Har I inden da spørgsmål, eller andet I gerne vil tale med os om, er I meget velkomne til at ringe til os mellem 11 og 16.

Ellekilde tlf. 4477 2144
Lundebjerg tlf. 4477 6471

Velkommen til :) 
 

        

CS GO og Fortnite turnering i Klub Skovlunde

indsendt 7. maj 2020 04.55 af Klub Skovlunde


Onsdag d. 13. maj laver vi en CS GO turnering og torsdag d. 14. maj er der Fortnite turnering.

Det forgår online, da vi ikke har åbent for vores computercaféer. 

Vi starter begge dage kl. 13:30 på vores discord kanal https://discord.gg/4EbHzS9

Vind dejlige præmier, som kan hentes i klubben. 

Hilsen Gamer-udvalget.Nyheder og status fra Klubben d. 24-4-2020

indsendt 24. apr. 2020 05.27 af Klub Skovlunde   [ opdateret 24. apr. 2020 07.48 ]


Kære børn og forældre.

De første dage med vores gradvise åbning (for 4 og 5 klassetrin) er nu gået.
Det har været en særlig oplevelse med relativt få børn – men vi oplever egentlig, at de børn der har været her, de har haft det godt og været glade. Og så har vi været godt hjulpet på vej af det gode vejr.
Vi nåede lige at blive færdige med opdeling, skiltning og værnemidler før vi åbnede, og med lidt primitive hjemmelavede håndvaske på Ellekilde, så levede vi op til sundhedsstyrelsens krav.
Det er tydeligt at børnene kender reglerne godt, og vi tænker også at I har snakket meget om dem hjemme.

Vi erfarer, at vi har været mere restriktive end andre klubber og skoler. 
Mange af de vejledninger der er udsendt fra myndighederne giver mulighed for tolkning, og vi har nok valgt en stram tolkning. 
Det er lettere at løsne nogle stramme regler, end der er at begynde at stramme nogle løse regler.
Men….mange børn har savnet noget – specielt 2 ting:
At være sammen med kammerater, som de ikke nødvendigvis er i 5-børns skolegruppe med.
At kunne komme til deres kaniner og være sammen med dem.
Vores oplevelser af de første dage giver egentlig anledning til at lempe lidt på nogle af restriktionerne.

Fra mandag den 27. april bliver det muligt for børnene at komme til deres kaniner i klubben – på særlige betingelser – hvor hygiejnereglerne overholdes, så vi minimerer risikoen for smittespredning. 
Børnene snakker med medarbejderne i klubben om vilkårene.
Der bliver også åbnet for aktiviteter i lidt større grupper (end de 5-børns-grupper som I kender fra skolen) – selvfølgelig på særlige betingelser.

Kolonier er aflyst – ØV .
Vores kolonier i sommerferien er desværre aflyst.
Vi følger udviklingen og vil skabe andre aktiviteter / ture m.m. i den udstrækning som det er muligt ifølge Corona-reglerne. Vi satser altså på en aktiv sommerferie.
Rigtig mange af jer har betalt enten depositum eller hele deltagerbetalingen til vores kolonier. De penge skal I naturligvis have tilbage. 
Lige nu samarbejder vi med kommunens økonomiforvaltning om en smart måde at tilbagebetale på. Hav lige lidt tålmodighed, de skal nok komme.

Forældrebetaling i nedlukningsperioden.
Der er taget politisk beslutning om fritagelse for forældrebetaling fra 15. april frem til sommerferien for børn og unge der ikke kan benytte klubben. Se opslag på AULA.

5. klassetrin på Rosenlundskolen.
5. klasses børn fra Rosenlundskolen er indtil nu blevet på skolen, hvor vi har ”lavet klub” fra skolens lokaler.
Fra mandag den 27. april kommer de også i klubben. De bliver hentet på skolen, ligesom 4. klasse. Det er vores vurdering, at vi har kapacitet til også at rumme 5. klassetrin.

Klubbens arealer åbnes igen for offentligheden udenfor åbningstiden.
Klubbens ude arealer har i en periode været lukket for at minimere smittespredning. Det har været med blandet respekt for den skiltning, som har været opsat på låger m.m.
Fra 27. april åbnes igen for offentlig adgang – når klubben ikke selv bruger området – men det er under forudsætning af, at visse forbehold respekteres.
Det er selvfølgelig de almindelige ”Corona-regler” med afstand, hygiejne og forbud mod større forsamlinger, men også at det kun er ejere af dyr der har kontakt med dyrene.
Dertil kommer naturligvis de almindelige regler om at rydde op efter sig, forbud mod at tænde bål m.m.
Der vil blive opsat skilte ved indgangene.

Nye børn starter.
Mandag den 4. maj starter ca. 125 nye børn i klubben. Det er de børn det pt. går i 3. klasse på Rosenlund og Lundebjerg skole. Rigtig hjertelig velkommen i klubben .
Vi håber at vi sammen skal have en masse sjove oplevelser i de kommende år.
Desværre bliver det en anderledes opstart i får, fordi der har være lukket i den periode, hvor I skulle have været på besøg med jeres forældre, BFO eller skole.
Vi vil gøre vores bedste for, at I får en god start. Lige nu arbejder vi sammen med skolen for at finde den bedste løsning. I får nærmere besked.

1. maj.
Klubben har åbent 1. maj fra 10 til 16, men kun for børn i 4 og 5 klasse. 
Det vil nok være få børn der kommer, så børnene bliver ikke holdt i deres små 5-børns-grupper, men selvfølgelig respekteres Sundhedsstyrelsens krav til god afstand og hygiejne.

Fortnite turnering og gaming med klubben - sammen, men hver for sig.

indsendt 24. apr. 2020 05.21 af Klub Skovlunde


rste uge med Klub Skovlundes online gaming er gået. Vores Discord kanal er ikke overrendt, men dem der er på, hygger sig.
Vi ved at I sidder derhjemme og gamer, så hop på vores Discord mellem kl. 13 og 16, og game med os og andre medlemmer fra klubben. Hvis du ikke ved hvad det går ud på, så læs mere HER >>
Hvis du kender til Discord er linket til Klub Skovlundes kanal her: https://discord.gg/4EbHzS9

Fortnite turnering
Fredag d. 1. maj har I fri fra skolen og vi har åben for vores Discord kanal fra kl. 10:30 til 16. 
Vi laver en Fortnite turnering hvor du kan vinde præmier. 
Kig ind på vores Discord kanal i løbet af ugen, for at få mere info om turneringen og hvordan du tilmelder dig. Vi øver også de baner vi skal spille, så du er helt klar, når slaget skal stå. 

Vi håber at se jer (online) så vi kan være sammen, men hver for sig. 

Kh Gamer folket! 

Kanin Nyt i en COVID-19 tid

indsendt 23. apr. 2020 05.56 af Klub SkovlundeKære kanin-ejere i Klub Skovlunde, nu er der glædelige nyheder til jer som har kanin i klubben.

Fra mandag d. 27. april åbner vi stille og roligt op for kaningårdene.

Det betyder at du kan komme og hilse på din kanin hvis du går i 4. eller 5. klasse.

Regler for kaninerne på Lundebjerg:
 • I kan komme ned i kaningården i grupper af max. 5. Det vil så vidt muligt foregå i de samme legegrupper som I er inddelt i, i skolen.
 • Der vil være en voksen som åbner jeres lås og sørger for adgang til kaninen.
 • Når I er færdige med at kæle med jeres kanin sætter i den tilbage i buret hvorefter en voksen vil låse for jer.

Regler for kaninerne på Ellekilde:
 • Det er kun dig der passer din egen kanin, ingen andre må passe din kanin, og du må ikke passe andres kaniner.
 • Hver kanin får tildelt sin egen løbegård, markeret med et skilt. Du må ikke sætte din kanin i andre løbegårde, end den du har fået tildelt og ingen andre må bruge din løbegård.

Regler der gælder i hele Klub Skovlunde
 • Du skal vaske dine hænder grundigt både før og efter du har passet din kanin
 • I skal så vidt muligt være opmærksomme på at I ikke rører jer i ansigtet med hænderne.
 • I skal IKKE selv give mad og vand. - det sørger vi for.

Til dem som i øjeblikket har deres kanin hjemme:
 • For at undgå for mange børn omkring kaningårdene, vil vi bede jer om, fortsat at holde jeres kaniner hjemme.
 • Hvis I af forskellige årsager, oplever udfordringer ved at holde kaninen hjemme, kan I ringe til klubben og så ser vi om vi kan finde en løsning.
Har du kanin på Lundebjerg skal du ringe til 44776471.
Har du kanin på Ellekilde skal du ringe til 44772144 eller 44772146


Til dem der ikke kan passe deres kanin (6. klasse og opefter - eller medlemmer der bliver hjemme efter skole)
 • Vi vil fortsat passe jeres kaniner og sørge for at de får mad og vand.
 • De bliver luftet alle hverdage i mindst 30. minutter.
 • De har fået klippet negle.
 • Husk at vi passer så godt på jeres kanin som muligt, under omstændighederne.
Weekender og helligdage:
 • Vi vil fortsat passe jeres kaniner i weekender og på helligdage, og I skal derfor IKKE komme her ned. 
 • Foderspanden vil fortsat være låst inde, så der er ikke adgang til foder. Grunden til dette er at vi ønsker at mindske de fælles berøringsflader som kan viderebringe smitte.

4. klasses Vandkamp på Ellekilde, Fredag.

indsendt 23. apr. 2020 04.25 af Klub Skovlunde

Vi har åbent for hanerne og lader vandet flyde ud over pladsen på Ellekilde. Imorgen fredag skal du huske skifte tøj hvis du vil være med til året første og måske største vandkamp.

Vi starter ca 13.30.

Reglerne bliver lidt anderledes grundet Coronaen. Men kom og vær med. Det bliver vådt og hylende sjovt.

mvh

Jennifer og resten af os som holder af vand.

Klubben åbner igen – for børn fra 4 og 5 klasse.

indsendt 17. apr. 2020 04.28 af Klub SkovlundeVelkommen tilbage til børn fra 4. og 5. klasse efter at klubben har været lukket i ca. 1 måned.
Læs gerne denne velkomst sammen med dine forældre.

Alle medarbejderne glæder sig til at se jer igen. Vi har savnet jer og alle de sjove aktiviteter, som vi har lavet sammen med jer.
Når I vender tilbage fra mandag den 20. april bliver det dog til en anden klubdag end den I har kendt fra før Corona-nedlukningen.
Tidligere har vi sagt: ”Det skal være sjovt at gå i klub”. I den kommende periode siger vi: ”Det skal være sikkert at gå i klub – men samtidig så sjovt som muligt”.
Sundhedsstyrelsens krav til genåbning – herunder hygiejne- og afstands krav, samt organisering af dagligdagen – betyder at vi skal gøre tingene anderledes for at undgåsmittespredning. 
Der bliver også foretaget visse ændringer i klubben:

Åbningstid.
Klubben har ændrede åbningstider i den kommende periode.
Der er åbent fra kl. 13 til 16 – eller rettere fra skolen slutter og så til kl. 16.

Bliv samme sted:
Du har tidligere frit kunne vælge om du vil komme på Ellekilde eller Lundebjerg. Det kan du ikke i den kommende tid.
Hvis du går i Skole på Lundebjerg, OI, Thomasskolen eller Grantofteskolen, så kan du kun komme på Lundebjerg. 
Hvis du går i skole på Rosenlund, så kan du kun komme på Ellekilde. Der er dog så mange børnegrupper i 4. og 5. klasse på Rosenlundskolen, at I ikke alle sammen kan være på Ellekilde samtidig. Derfor skal nogle af jer blive på skolen / eller på en lille tur nogle eftermiddage, sammen med en af pædagogerne fra klubben. Planen for hvad I kan/skal lave den pågældende dag, får du nærmere besked om, når pædagogen møder jer i klassen på skolen, hver dag kl. 12:30. 

”Udeklub”:
Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores aktiviteter udendørs, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Det betyder at vi egentlig kun satser på aktiviteter indendørs, hvis vejret er rigtig, rigtig slemt. Der vil dog altid være adgang til toiletter.
Husk derfor tøj der er egnet til udeliv.

Dertil kommer at vi vil organisere computer-fællesskaber med spil, i tidsrummet kl. 13:30 til 16:00 til medlemmer der fortrækker at gå hjem efter skole. Følg med på vores hjemmeside for mere info.

Hygiejne:
Der bliver i klubberne sat ekstra håndvaske op udendørs. I skal alle vaske hænder grundigt, når I kommer til klubben, samt kl. ca.14.30 og når I har været på toilettet, skal spise, samt når I flytter jer til en ny aktivitet eller forlader klubben.
Der vil også blive gjort ekstra rent, ligesom det er medarbejdernes opgave at vaske og spritte af, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, så vi forhåbentlig undgår smitte.

Børnegrupper.
Du skal blive i de grupper som du har i skolen – også når du er i klubben. Hver klasse vil få tilknyttet en ”kontaktpædagog” som vil være gennemgående mens I er i klubben. Klubben bliver altså organiseret med udgangspunkt i, at I kommer i kontakt med så få personer som muligt.

Mad og drikke:
Der er ikke eftermiddagsmad i klubben i den kommende tid. Du skal altså selv have en ekstra mad / et stykke frugt med – samt en drikkedunk. Årsagen er, at vores køkkenforhold – specielt i forhold til opvask ikke er gode nok til de skærpede krav, som der er lige nu.

I bliver hentet på skolen:
Som sagt, skal I ikke selv gå I ned i klub. I bliver hentet på skolen af jeres kontaktpædagog, og så følges vi sammen til klubben – de børn der skal i klub. Det er jo frivilligt om I kommer i klub. Det aftaler I med jeres forældre.

Følg med på vores hjemmeside:
Der sker hele tiden nye ting og ændringer. Følg med på vores hjemmeside, som vi løbende vil opdatere, når der er relevante nyheder.

Afhentning af børn:
Normalt er I som forældre rigtig velkomne i klubben, men i den kommende tid skal I kontakte jeres børn (eller os) telefonisk og bede dem komme ud til lågen, hvor I kan hente dem.
Lundebjerg (4477 6471) – Ellekilde (4477 2144).

Kaniner:
Medarbejderne passer fortsat jeres kaniner i den kommende tid, hvis kaninerne er i klubben. Det er for at undgå smittespredning.

Jeres kontaktpædagoger i den kommende tid:

Lundebjergskolen:
4. AB Mette.
5. A Helle.
5. B Dennis.

Thomasskolen:
Isak

Rosenlundskolen:
4. C Nicki
4. D Gitte
4. E Frede / Michael
4. F Mikkel J.
4. G Ida

5. C Linea
5. D Yasmin
5. E Ninna
5. F Mus

Vi må alle sammen hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere i den kommende tid…

Og så glæder vi os rigtig meget til, at det bliver normalt igen, så vi kan lave en masse sjove ting sammen – ligesom vi har gjort tidligere.
Det vil vi fejre med et brag af en fest, når vi kan åbne på normal vis.

Bedste hilsener.

Klub Skovlunde

1-10 of 774