Artikler‎ > ‎

Fremtidens Klub Skovlunde

indsendt 24. aug. 2016 11.28 af Klub Skovlunde   [ opdateret 30. aug. 2016 07.38 ]

Klub Skovlunde Fra bøvl til vision og virkelighed. 

Klub Skovlunde er under forandring. Folkeskolereformen har påvirket den velkendte klubdrift og de rutiner der fulgte med. Børnene har fået en væsentligt længere skoledag, og kommer derfor senere i klub, og en del børn har meldt sig ud af klubben, fordi de oplevet, at det har været svært at nå klubaktiviteterne i en hektisk hverdag.
Klubmedarbejderne er blevet en integreret del af folkeskolen, hvor næsten alle klubmedarbejdere har ca. ¼ af deres beskæftigelse, enten som USU, lektiecafe eller arbejder med trivsel og sociale normer i skolen.
Vilkårene omkring klubben har forandret sig voldsomt i de senere år, og grundlaget for den ”gamle” måde at drive klub på er ikke længere eksisterende.
Da vi i foråret 2016 blev udfordret med en besparelse på ca. 700.000 kr. årligt ved nedlæggelse af en afdeling blev der for alvor tænkt nye tanker.


I Klub Skovlunde blev stemningen hurtigt vendt fra frustration til vision, og der var bred enighed og vilje til at arbejde for at samle det bedste fra de 3 klubber på 2 matrikler. Det var starten på en udviklingsproces, hvor vi grundlæggende har ”nedlagt” de gamle afdelinger inklusive ungdoms-klubben og fusioneret det hele sammen i en organisation, der tager udgangspunkt i den kommunale vision ”Klub for alle”, vores kerneopgave og børn og unges behov.


Udgangspunktet er at bevare og udvikle på det der virker – og kassere det der er forældet.


Klub Skovlunde skal ikke stå tilbage som museum for en storhedstid, der er forbi, men være en udfordrende og udviklende organisation for børn og unges fritidsliv.

Vores arbejde med vision og organisation betyder at vi har udvalgt 3 udviklings områder, som vi i særdeleshed vil arbejde med at bringe ind i et nyt perspektiv:

Aktiviteter på tværs.

Et nyt ungeperspektiv.

Den særlige social-/specialpædagogiske indsats – med særligt fokus på unge.


Vi er blevet understøttet af kommunens pædagogiske konsulenter i hele vores omstillings-proces.
De pædagogiske konsulenter tiltetrelagde bl.a. et par spændende visions dage, hvor vi fik skærpet vores vision – og fik tilsat gejst til at ”erobre” fremtiden, og har sidenhen understøttet ledelsen i omstillingsprocessen.


Kerneopgaven.

I Klub Skovlunde har vi defineret kerneopgaven for vores arbejde som:

”At skabe livs duelige borgere, der mestrer eget liv”

Vi kender og anerkender det enkelte barns forudsætninger som udgangspunkt for, at udvikle

barnets personlighed, evner og menneskelige muligheder.

Vi udfordrer og udvikler individet gennem forpligtende fællesskaber.


Samt nogle undertekster om fællesskabets værdi for børn og unges udvikling og trivsel.

Vores arbejde understøtter visionen ”Klub for Alle” samt kommunens inklusionstrategi ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab” (som endnu ikke er endeligt vedtaget).

I Klub Skovlunde arbejder vi med udgangspunkt i flere samtidige fællesskaber. Udgangspunktet er, at alle børn ikke nødvendigvis skal rummes i ét og samme fællesskab. Børn og unge er forskellige – og det skal vores organisation afspejle, men ingen børn skal føle sig uden for fællesskab.

Vores nye organisation.
Fælles medlemskab.


Udgangspunkt for Klub Skovlunde er fælles medlemskab i en organisation. De gamle afdelinger er ”nedlagt” og klubben drives som en klub og favner alle børn og unge fra 10 år i Skovlunde + de børn som kommer fra andre områder eller kommuner.

Klubben skal ses som en ”organisation i bydelen”, der fungerer med aktiviteter og netværk i hele lokalområdet – men med udgangspunkt i vores fysiske rammer.


Det fælles medlemskab betyder også, at vores mål med interesse- / aktivitetsfællesskaber på tværs af alder optimeres. Det er ikke længere et vilkår at fritidsklubben har åbent mellem 14 og 17 og at ungdomsklubben har åbent mellem 17.30 og 22. Klubben skal være åben, når børn og unge har brug for det.
Det er heller ikke længere et vilkår, at man som barn ellet ung er begrænset af de aktiviteter og arrangementer der skabes i en afdeling.


Det politiske niveau har ikke endeligt godkendt denne måde at organisere arbejdet på, men vi tager udgangspunkt i, at det er OK, så længe vi opfylder kommunale mål og strategier – og skaber endnu bedre muligheder for børn og unge end der ville være i den tidligere organisering.
Det er vores håb, at større specialisering, flere fælles aktiviteter og fælles medlemskab vil øge mobiliteten blandt børn og unge på tværs af Skovlunde, og dermed minimere betydningen af Ballerup Boulevard, der deler området – fysisk, mentalt og til dels socialt.

Basis klubber og aktivitetscenter.

Klub Skovlunde består af basis klubberne Ellekilde og Lundebjerg, der har tætte relationer til Skovlunde skoles 2 afdelinger samt et aktivitetscenter ved Ballerup Idrætspark.


De 2 basis klubber er omdrejningspunktet for Klub Skovlundes organisation og virke, og det er i disse 2 basis klubber at medarbejderne har deres udgangspunkt. Der er som udgangspunkt 10 medarbejdere der har udgangspunkt fra Ellekilde og 8 medarbejdere, der har udgangspunkt fra Lundebjerg.

Basis klubberne er udgangspunkt for det fællesskab, samvær og aktiviteter for Skovlundes børn og unge, og rummer de velkendte klubfaciliteter og aktiviteter.
Begge basis klubber bliver en del af vores nye unge perspektiv.


Aktivitetscenteret ved Ballerup Idrætspark vil primært blive brugt til idræts aktiviteter leg og bevægelse, der naturligt udfolder sig i området med de mange idræts faciliteter. Personalet vil være de medarbejdere fra basis klubberne, der har de største kompetencer i forhold til de aktiviteter.
Der vil være minimum 1 fastlagt aktivitet hver dag på aktivitetscenteret, eller i området omkring aktivitetscenteret.


Såvel basis klubberne som aktivitetscenteret har åbent hver eftermiddag (der kan forekomme samdrift i ferier og ved større fælles arrangementer, hvor en afdeling lukker ned).
I løbet af sommeren 2016 skal vi arbejde med at få introduceret de tidligere medlemmer af Fridræten til de nye basisklubber. Den fælles koloni vil være oplagt til ”Fletteflader”.
Specielt Fridrættens medarbejdere skal have fokus på denne proces, det er jo dem der har relationerne til børnene.

Større specialisering.

De 2 basis klubber bliver mere forskellige. For udefra kommende har Ellekilde og Lundebjerg været ret ens – bortset fra størrelsen.
Vi har samlet nogle af de større aktiviteter, og samlet medarbejdere med fokus på de aktiviteter som fællesskabet bygger på. Det er vores forhåbning, at vi opnår en større synergi ved at samle børn, unge og voksne med samme interesse.


Konkret betyder det, at Ellekilde fortsat fokuserer på traditionelle ”byggeraktiviteter” og at heste holdet og ride tilbuddet er på Ellekilde.
Ridning bliver en ”gratis” aktivitet for medlemmer, men det kræves at alle familier (barnet + mor og eller far) deltager i 2 arbejdsdage om året til vedligehold og reparation af folde, ridebane m.m. (Ridning har tidligere kostet ekstra på Ellekilde men været gratis på Lundebjerg).
Musikudøvelse samles på Ellekilde.


Lundebjerg får en tydeligere idræts profil. Lundebjerg beholder et mindre dyrehold (Kaniner, høns, geder og minigrise) i den ene ende af området.
Der mangler endnu en del ombygning og ændring af arealet, før idræts profilen er tydelig.
Endvidere samles rollespil på Lundebjerg, og vi satser på, at endnu en specialiseret aktivitetsmulighed bliver en del af specialiseringen.


Det er vores intention, at børnene flytter sig mod de interesser de har, og ikke lader sig begrænse af et tilhørsforhold til en matrikel. Vi lader derfor medarbejderne bevæge sig med aktiviteterne på tværs af matriklerne.


Et eksempel kunne være at et barn 3 dage om ugen kommer i en basis klub til fællesskab og samvær, en dag om ugen i den anden basis klub, fordi der sker en interessant aktivitet, og den sidste dag til en af klubbens fælles aktiviteter udenfor basis klubberne.

Aktiviteter på tværs.

Nogle af aktiviteterne skal ses som aktiviteter og samværsformer for vores medlemmer, andre for alle Skovlundes børn og unge.
Aktiviteterne bliver organiseret via udvalg og ”tovholdere”.
Aktiviteterne kan foregå i hele Skovlunde m.m.


Et nyt unge perspektiv.

Den gammelkendte ungdomsklub hører fortiden til.
I Klub Skovlunde har vi egentlig haft flere unge (14 – 16-årige) gående på fritidsklubdelen, end det har været medlemmer i ungdomsklubben.
CPR-nummeret, som reelt har været styrende for, om unge kan gå i fritidsklub eller ungdomsklub, giver ikke mening og deler egentlig unge på tværs af kammeratskabs relationer.


Med fokus på de unges behov og ønsker, har vi spurgt Skovlunde skoles elever fra 4 – 9 klasse om deres tilknytning til klub, ønsker og behov. Vi har fået godt 300 svar.
De giver ikke noget entydigt billede, men de unge beskriver ønsker om et meget mere varieret billede af klubben og dens aktiviteter, end det vi kender i dag.


Der er ønske om både at kunne benytte klubben om eftermiddagen og om aftenen. Der er ønske om gode samværsteder, hvor kammeraterne kan være sammen. Der er ønske om gode relationer til voksne (der ikke er forældre). Der er ønske om klare aktiviteter og arrangementer ture og kolonier. Meget tydeligt er det dog, at de unge ønsker en ”selektering” af de ”unge i bøvl” – sagt på en anden måde, så gider de normalt fungerende unge ikke at være sammen med unge der er meget dominerende med negativ adfærd, drillerier og trusler.


De unges svar og udsagn har vi brugt til at skabe et nyt unge perspektiv - en mere varieret åbningstid med diverse arrangementer, og et særligt fokus hvor vi kan arbejde med såvel de normalt fungerende unge og unge med særlige behov.
Fokus på de mange – og de få.

Klub Skovlunde skal være et spændende og inkluderende fritidstilbud der på samme tid skal rumme de mange normalt fungerende børn og unge, men samtidig sikre at børn og unge med særlige behov eller udfordringer bliver en del af fællesskabet.
Vi har desværre oplevet at normalt fungerende unge fjerner sig fra fællesskabet i klubben når mere udfordrende unge bliver toneangivende.


Det har specielt været markant i en periode med bande konflikt, hvor klubben har arbejdet aktivt på at hindre udsatte unge i at blive trukket ind i bande miljøet. Det har ofte været unge, der er så grænseoverskridende i deres adfærd, så vores opgave er at arbejde samtidigt med begge grupper af unge, med henblik på at de alle kan fungere med respekt for hinanden og fællesskabet i et normalmiljø.


Nye åbningstider.

I Klub Skovlunde justerer vi åbningstiderne, så de svarer til de svarer til børn og unges ønsker og behov - men også så det fortsat er muligt at lave længevarende forløb med børn og unge.
Udgangspunktet for vores fremtid er fortsat den kendte åbningstid – skoledage 14 – 17 + arrangementer - men vil lade aktiviteter og projekter køre længere på forskellige dage.


Det betyder, at der vil være dage hvor der er længere åbent for enkelte aktiviteter, eller aktiviteter der sker i samarbejde med de unge i alders blandede fællesskaber.


For ungeperspektivet satser vi på en åbningstid med 3 eftermiddage og 3 aftener om ugen til kl. 22. Dertil kommer 1 – 2 månedlige arrangementer fredag aften eller søndag.
Fredag og søndag er en forsøgsordning, hvor vi vil evaluere for at måle effekten og fremmødet.
På skolefridage og i skoleferier er der åbent fra kl. 10.00.


Med udgangspunkt i, at vi er en fælles klub, vil der ikke nødvendigvis være åbent på alle vore matrikler altid. Specielt skoleferierne vil være perioder, hvor der ofte vil være samdrift for at optimere mulighederne for arrangementer, bringe børn og unge tættere sammen og udnytte ressourcerne optimalt.


Ud over den de almindelige åbningstider vil der være kolonier, weekendture og særlige arrangementer.


Fælles IT / kommunikations platform.

I den nye organisations form vil der være behov for en ny fælles IT-platform for medarbejdere og en ny digital platform for omverdenen.
Der er nedsat en IT-gruppe internt i Klub Skovlunde, der arbejder med opgaven.


For medarbejderne gælder det om at få en kommunikationsplatform, hvor man let kan få overblik, koordinere og finde relevante oplysninger.
Der arbejdes på en mobil platform der kan tilgås fra smartphone eller PC.


På vores digitale platform mod omverdenen – primært børn, unge og forældre, arbejder vi også på nogle forbedringer.
Vores nye digitale platform skal kombinere de gamle hjemmesider og være vores ansigt udadtil.
Parallelt med dette arbejdes der på digitale infotavler på alle vores afdelinger, hvor ”dagens progran + andre aktiviteter i Klub Skovlunde bliver vist. Dertil kommer informationer om kommende arrangementer.
Det er et ønske, at vi også får lov at sætte infotavler op på skolerne.


Ledelse - i distrikt-mæssig sammenhæng.

Der er rigtig mange ”bolde i luften” lige nu. Kommunen arbejder med at justere ledelse og organisation, ikke mindst i form af mere niveaudelt ledelse (leadership pipeline).
Vi har valgt at være tro mod det koncept som vi kender i dag, dog med det fokus at distrikts-sammenhængen bliver tydeligere.
Kommer der ændringer, så tager vi den derfra!


Med udgangspunkt i at afdelingerne er samlet til en organisation ændrer det på ledelsen.
Det betyder, at ledelsen (Rene, Jesper og Carlo) fungerer som et ledelsesteam for hele organisationen, med forskellige opgaver og ansvarsområder. Et eksempel kan være de 3 udviklingsområder ”Aktiviteter på tværs”, ”et nyt ungeperspektiv” og ”sen særlige social- /specialpædagogiske opgave”, som henholdsvis Rene, Jesper og Carlo har beskrevet, og ledelsesmæssigt tager ansvar for og følger på på.
Der er bred forståelse for, at der fortsat er brug for ”tæt på”-ledelse og daglig sparring af medarbejdere.


Rene og Jesper vil primært have opgaver der relaterer sig til daglig ledelse af medarbejdere og opgaver, mens Carlo primært har opgaver der relaterer sig til opgaver i distriktet og kommunen.
De øvrige ledelsesopgaver fordeles fornuftigt på en måde der giver mening, og samtidig ”høster rationalet” ved rationalisering.
Opgaverne og opgavefordelingen beskrives løbende, så det er tydeligt for medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere.


Medarbejderindflydelse, nye opgaver og vilkår.

Medarbejderne har i stor udstrækning været med til at designe den nye organisation, og sådan skal det også være i fremtiden.
Det er medarbejderne der har den største viden om medlemmerne, og det er ledelsens opgave at bringe den viden i spil i de kommunale strategier.


Samarbejdet med skolen betyder meget i den sammenhæng, og medarbejderne har da også ca. ¼ af deres arbejdstid i skolen. Det er vores fælles forpligtelse at bringe det samarbejde i spil til gavn for børn og unge i en helhedsforståelse.


Vi bliver ikke BFO2 i denne omgang men beholder vores status under Dagtilbudsloven, med de betingelser der følger med. Vi er altså fortsat en selvstændig fritidsinstitution – et supplement til skolen – med fokus på et aktivt fritidsliv, børn og unges tirvsel og læring i fællesskaber, og en stærk medspiller i lokalsamfundet.


Den nye organisation betyder et ændret opgaveportefølje for alle medarbejdere.
Medarbejderne skal arbejde med fællesskaber på tværs af matrikler, og medarbejderne skal være mere mobile og netværksorienterede.
Medarbejdere skal være meddesignere af en organisation, hvor vi har oplevelsen af ”en arbejdsplads” frem for flere afdelinger.


De nye opgaver og de nye åbningstider giver ændrede arbejdstider.
Alle fuldtidsansatte i Klub Skovlunde har som udgangspunkt i aften om ugen med ungdomsarbejdet (til kl. 22), og for nogle medarbejdere rækker en fuldtidsstilling måske også til en dag til kl. 19/20.
Alle deltidsansatte på ca. 32. timer har som udgangspunkt en dag om ugen til kl. 19/20 med udvidede aktiviteter i fritidsklubdelsen eller brobygning med de unge.
Dertil kommer, at alle tager deres ”part” af særlige arrangementer, weekendarbejde/vagter og kolonier.


Der ud over må resten af organisationens opgaver fordeles rimeligt, så ingen bliver ”overbebyrdet” på bekostning af andre.
Et af udgangspunkterne er retfærdighedsbegrebet i Social kapital.


Medlems- og forældreindflydelse.

”Medlemmernes stemme” er et væsentligt – og et nødvendigt element i Klub Skovlundes virke og udvikling.

Uden medlemmer ingen klub.

Den primære medlems indflydelse sker via tæt kontakt og dialog med medlemmerne, hvor vi hele tiden efterspørger forslag og holdninger.
Vi har i Klub Skovlunde oplevet, at det repræsentative demokrati – altså et klubråd - ikke fungerer og giver børn og unge bredt set reel inddragelse og medindflydelse. Børn og unge ønsker primært at repræsentere sig selv, derfor er den løbende tætte dialog med medlemmerne bredt set, den bedste garant for, at vi kan inddrage deres forslag, og holdninger i prioriteringerne.


På forældresiden arbejder vi hårdt for at få valgt en forældrebestyrelse på forældremøde i august 2016.
Bestyrelsen vælges direkte på forældremødet.


En af konsekvenserne ved at samle Klub Skovlunde til en klub, er at man repræsenterer hele klubben og altså ikke er repræsentant for en afdeling.
Der bliver derfor ikke valgt husråd.


Mødestruktur.

Vores mødestruktur skal understøtte arbejdet i vores nye organisation.


En ny mødestruktur indeholder:


Personalemøder (tidligere kaldte vi det fælles personalemøder)

Perspektiver og fokus på hele klubbens virke, fælles formidling, fælles input.

1 gang om måneden 2½ time.


Fokusgruppemøder

Møder om udvikling af de 3 fokusområder (aktiviteter på tværs, Ungeperspektivet og social-/specialpædagogisk indsats). Alle medarbejdere er med i en fokusgruppe.

2 gange om måneden 1 1½ time – derefter udvalgsmøder 1 time.


Udvalgsmøder

Løbende og ad hoc udvalg, som alle har mulighed for at deltage i (eks. IT-udvalg, koordinations udvalg for aktivitetscenterets medarbejdere, sports udvalg, dyre udvalg, arrangements udvalg). 1 gang om måneden for hvert udvalg (det betyder at en medarbejder kan deltage i 2 udvalg).


Matrikelmøder,

Udfordringer, organisering og planlægning med udgangspunkt i matriklen.

1 gang om måneden 2½ time

+ 1 gang om ugen ½ time (typisk 13.30 – 14.00) børne gennemgang og status på børn.


Der kan foretages ændringer i denne plan, når det giver mening i forhold til organisationens virke.


Dertil kommer MED og AMG møder.


En tanke.

Det er en overvejelse værd, og vi skal forsøge at samle hele Klub Skovlunde i en arbejdsmiljø-organisation med 1 AMR (evt. 2) og 1 AML. Det ville give et mere homogent billede af organisationen med medarbejdere der arbejder på flere forskellige matrikler.
MED vil være en del af dette perspektiv – hvis det skal være en mulighed.

Comments