Artikler‎ > ‎

Nyheder og status fra Klubben d. 24-4-2020

indsendt 24. apr. 2020 05.27 af Klub Skovlunde   [ opdateret 24. apr. 2020 07.48 ]

Kære børn og forældre.

De første dage med vores gradvise åbning (for 4 og 5 klassetrin) er nu gået.
Det har været en særlig oplevelse med relativt få børn – men vi oplever egentlig, at de børn der har været her, de har haft det godt og været glade. Og så har vi været godt hjulpet på vej af det gode vejr.
Vi nåede lige at blive færdige med opdeling, skiltning og værnemidler før vi åbnede, og med lidt primitive hjemmelavede håndvaske på Ellekilde, så levede vi op til sundhedsstyrelsens krav.
Det er tydeligt at børnene kender reglerne godt, og vi tænker også at I har snakket meget om dem hjemme.

Vi erfarer, at vi har været mere restriktive end andre klubber og skoler. 
Mange af de vejledninger der er udsendt fra myndighederne giver mulighed for tolkning, og vi har nok valgt en stram tolkning. 
Det er lettere at løsne nogle stramme regler, end der er at begynde at stramme nogle løse regler.
Men….mange børn har savnet noget – specielt 2 ting:
At være sammen med kammerater, som de ikke nødvendigvis er i 5-børns skolegruppe med.
At kunne komme til deres kaniner og være sammen med dem.
Vores oplevelser af de første dage giver egentlig anledning til at lempe lidt på nogle af restriktionerne.

Fra mandag den 27. april bliver det muligt for børnene at komme til deres kaniner i klubben – på særlige betingelser – hvor hygiejnereglerne overholdes, så vi minimerer risikoen for smittespredning. 
Børnene snakker med medarbejderne i klubben om vilkårene.
Der bliver også åbnet for aktiviteter i lidt større grupper (end de 5-børns-grupper som I kender fra skolen) – selvfølgelig på særlige betingelser.

Kolonier er aflyst – ØV .
Vores kolonier i sommerferien er desværre aflyst.
Vi følger udviklingen og vil skabe andre aktiviteter / ture m.m. i den udstrækning som det er muligt ifølge Corona-reglerne. Vi satser altså på en aktiv sommerferie.
Rigtig mange af jer har betalt enten depositum eller hele deltagerbetalingen til vores kolonier. De penge skal I naturligvis have tilbage. 
Lige nu samarbejder vi med kommunens økonomiforvaltning om en smart måde at tilbagebetale på. Hav lige lidt tålmodighed, de skal nok komme.

Forældrebetaling i nedlukningsperioden.
Der er taget politisk beslutning om fritagelse for forældrebetaling fra 15. april frem til sommerferien for børn og unge der ikke kan benytte klubben. Se opslag på AULA.

5. klassetrin på Rosenlundskolen.
5. klasses børn fra Rosenlundskolen er indtil nu blevet på skolen, hvor vi har ”lavet klub” fra skolens lokaler.
Fra mandag den 27. april kommer de også i klubben. De bliver hentet på skolen, ligesom 4. klasse. Det er vores vurdering, at vi har kapacitet til også at rumme 5. klassetrin.

Klubbens arealer åbnes igen for offentligheden udenfor åbningstiden.
Klubbens ude arealer har i en periode været lukket for at minimere smittespredning. Det har været med blandet respekt for den skiltning, som har været opsat på låger m.m.
Fra 27. april åbnes igen for offentlig adgang – når klubben ikke selv bruger området – men det er under forudsætning af, at visse forbehold respekteres.
Det er selvfølgelig de almindelige ”Corona-regler” med afstand, hygiejne og forbud mod større forsamlinger, men også at det kun er ejere af dyr der har kontakt med dyrene.
Dertil kommer naturligvis de almindelige regler om at rydde op efter sig, forbud mod at tænde bål m.m.
Der vil blive opsat skilte ved indgangene.

Nye børn starter.
Mandag den 4. maj starter ca. 125 nye børn i klubben. Det er de børn det pt. går i 3. klasse på Rosenlund og Lundebjerg skole. Rigtig hjertelig velkommen i klubben .
Vi håber at vi sammen skal have en masse sjove oplevelser i de kommende år.
Desværre bliver det en anderledes opstart i får, fordi der har være lukket i den periode, hvor I skulle have været på besøg med jeres forældre, BFO eller skole.
Vi vil gøre vores bedste for, at I får en god start. Lige nu arbejder vi sammen med skolen for at finde den bedste løsning. I får nærmere besked.

1. maj.
Klubben har åbent 1. maj fra 10 til 16, men kun for børn i 4 og 5 klasse. 
Det vil nok være få børn der kommer, så børnene bliver ikke holdt i deres små 5-børns-grupper, men selvfølgelig respekteres Sundhedsstyrelsens krav til god afstand og hygiejne.

Comments