Artikler‎ > ‎

Referat fra forældremøde d.26/9 2017

indsendt 11. okt. 2017 05.55 af Klub Skovlunde   [ opdateret 11. okt. 2017 06.01 ]

Forældremøde i Klub Skovlunde den 26 september.

 

Vi havde tydeligvis svært ved at hamle op med mange andre aktiviteter så der var et meget beskedent fremmøde til forældremødet.

 

Mødet handlede primært om vores nye organisering, og om hvordan vi kunne gøre, så klubben blev endnu mere spændende for Skovlundes børn og unge.

 

Der var bred enighed om, at det var et godt tiltag med fælles medlemskab, hvor børnene kan benytte sig af alle muligheder i klubben. De fleste børn har dog fast udgangspunkt fra en matrikel, og flytter primært til aktiviteter andre steder, hvis det sker sammen med kammerater eller medarbejdere, som børn og unge har en god relation til.

I fremtiden vil vi gøre mere for at få såvel medarbejdere som børn til at flytte sig på tværs af matriklerne – og til aktiviteter andre steder – udenfor klubben.

Vores nye minibus kommer snart – og giver nye muligheder for udadvendte aktiviteter.

 

Vi skal have fokus på vores information. Vi har udviklet en fælles digital platform med hjemmeside – som opdateres dagligt – et ugentligt nyhedsbrev, elektroniske slides med informationer om hvad der sker på dagen – og i den kommende tid. Disse slides kan downloades til telefon eller PC. Dertil kommer en Facebook-side.

Vores formidling har fået stor ros, men alligevel er der nogle børn og forældre som vi ikke når.

Giver det anledning til at målrette information på en anden måde?

 

Et af de nye tiltag som måske ikke er kendt nok er vores udvidede åbningstid for 6 – og 7 klasserne. Mandag, onsdag og torsdag kan de være i klubben frem til kl. 20 og deltage i de ting der sker om aftenen. De kan også vælge at spise aftensmad med for blot 10 kr. (gratis hvis man er med til at lave maden).

Et andet er specialiseringen – hvad sker på Lundebjerg og hvad sker på Ellekilde.

 

Og så var der en livlig debat om de børn der starter 1. maj (overgang fra BFO).

Skal de tilknyttes en matrikel i de første par måneder, eller starter de i hele Klub Skovlunde. Det handler både om forældres tryghed og børns udfoldelsesmuligheder.

Der var ikke nogen endegyldig konklusion på dette, men vi skal satse på de gode overgange for børnene, og vi skal henvende os til BFOerne for at deltage i et forældremøde for børn i 3. klasse om overgangen til klub. Det skal ske i det tidlige forår, i god tid før børnene starter i klub.

 

Endelig omtalte vi Ungdomshuset – det primære udgangspunkt for unge fra 8. klasse og opefter. Det har været en stor succes, hvor pædagogikken kan målrettes aldersklassen. Og så har det betydet, mere ro om eftermiddagen til de yngre børn, fordi de store ”ikke fylder så meget”.

 

Endelig kunne vi glæde os over, Skovlundes børn og unge stort set alle er velfungerende og aktive, og at den bekymring for banderelaterede aktiviteter som prægede Skovlunde for få år siden er væk. Der er ganske få unge som vi fortsat har et fokus på.

 

Til slut var vi så heldige at få suppleret bestyrelsen med 2 nye forældre.

Velkommen til samarbejdet til Anna Vernier og Carina Almann Olsen.

Alle de ”gamle” genopstillede, så det blev en god udvidelse af bestyrelsen.

 

Ref.: Carlo.Comments